Brian and AJ Discuss Inmates to Entrepreneurs on Atlanta’s Praise 102.5